Använd dig av vältbetong

Vältbetong kan vara bra att ha för bland annat beläggning utomhus. Det finns ett företag som säljer vältbetong och det är Bröderna Andersson. De tillverkar denna typ av betong som du kan använda till en beläggning och hårdgörning av större ytor utomhus. Det passar bra att ha på ytor där det är ett måste med en stabil beläggning och där det kommer stora punktlaster. Denna betong kännetecknas av:

 • Tryckhållfasthetklass C32/40
 • God frostbeständighet
 • Hög styvhet
 • Liten krympning
 • Motståndskraftig mot oljor och drivmedel

Det går att ha denna typ av betong på nästan vilken yta som helst om den ska vara för beläggning och bland annat passar det utmärkt att ha den där det förekommer tung trafik. Detta företag framställer vältbetong på plats med mobilt blandningsverk och tar hand om utläggningen.

Vältbetongen utgör ett bra underlag

Fördelen med vältbetong är att du kan ha den som beläggning på nästan vilken yta som helst som utsätts för höga punktlaster. Det innebär att den passar bra att ha på:

 • Industriplaner
 • Industrivägar
 • Containerplaner
 • Terminaler
 • Busshållplatser
 • Bensinstationer
 • Gårdsplaner för lantbruk
 • Vid byggnation av dammar

Betongens konsistens är styv och har en sammansättning som har anpassats för att kunna läggas ut med hjälp av maskinläggare eller väghyvel. Den bör användas på stora ytor. Om det är så att du vill använda dig av denna typ av betong så är det en god idé att vända dig till Bröderna Andersson. Det eftersom att de kan tillverka den på plats, där du ska ha den samt att de även tar hand om att lägga ut den åt dig.